Privacy beleid secondheaven.nl

Op deze pagina laten wij u weten hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan , welke noodzakelijke gegevens wij verzamelen om u van dienst te kunnen zijn

Secondheaven.nl doet er alles aan om uw gegevens te beschermen en deelt uw gegevens alleen met partijen die uw bestelling tot stand brengen. Deze partijen hebben hun eigen privacy beleid en is op te vragen bij deze desbetreffende organisatie. Secondheaven.nl heeft hier geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de privacy statements van deze organisaties

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren

Secondheaven.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld

gegevens die wij nodig hebben bij inschrijving als inbrenger, naam adres telefoonnummer en emailadres deze gegevens zijn noodzakelijk om onze dienstverlening tot stand te brengen. Secondhraven.nl zal deze gegevens nooit delen met derden tenzij daar van te voren nadrukkelijk toestemming voor is gegeven Uw gegevens worden achter slot en grendel bewaard

Zodra u geen inbrenger meer wenst te zijn geeft u dit zelf aan bij secondheaven.nl zodat u uit het bestand verwijdert kunt worden.

Bent u uitbetaald? dan moet secondheaven.nl uw uitbetaalnota met uw handtekening 7 jaar bewaren volgens de voorschriften van de belastingdienst, ook al bent u uitgeschreven uit ons klantenbestand

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals hierboven beschreven

Veranderingen

Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van de mogelijkheden op deze site. Aanpassingen of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy verklaring. Het is raadzaam deze regelmatig te checken

Communicatie

Wanneer u email of andere berichten naar secondheaven.nl verzend is het mogelijk dat wij deze bewaren. Soms vragen wij naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoek te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers bij secondheaven.nl Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken

Nieuwtjes en aanbiedingen worden gedeeld op onze site en facebookpagina

Wij controleren regelmatig of wij aan ons privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid dan kunt u contact opnemen met secondheaven.nl

Privacy beleid secondheaven.nl

Op deze pagina laten wij u weten hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan , welke noodzakelijke gegevens wij verzamelen om u van dienst te kunnen zijn

Secondheaven.nl doet er alles aan om uw gegevens te beschermen en deelt uw gegevens alleen met partijen die uw bestelling tot stand brengen. Deze partijen hebben hun eigen privacy beleid en is op te vragen bij deze desbetreffende organisatie. Secondheaven.nl heeft hier geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de privacy statements van deze organisaties

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren

Secondheaven.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld

gegevens die wij nodig hebben bij inschrijving als inbrenger, naam adres telefoonnummer en emailadres deze gegevens zijn noodzakelijk om onze dienstverlening tot stand te brengen. Secondhraven.nl zal deze gegevens nooit delen met derden tenzij daar van te voren nadrukkelijk toestemming voor is gegeven Uw gegevens worden achter slot en grendel bewaard

Zodra u geen inbrenger meer wenst te zijn geeft u dit zelf aan bij secondheaven.nl zodat u uit het bestand verwijdert kunt worden.

Bent u uitbetaald? dan moet secondheaven.nl uw uitbetaalnota met uw handtekening 7 jaar bewaren volgens de voorschriften van de belastingdienst, ook al bent u uitgeschreven uit ons klantenbestand

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals hierboven beschreven

Veranderingen

Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van de mogelijkheden op deze site. Aanpassingen of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy verklaring. Het is raadzaam deze regelmatig te checken

Communicatie

Wanneer u email of andere berichten naar secondheaven.nl verzend is het mogelijk dat wij deze bewaren. Soms vragen wij naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoek te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers bij secondheaven.nl Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken

Nieuwtjes en aanbiedingen worden gedeeld op onze site en facebookpagina

Wij controleren regelmatig of wij aan ons privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid dan kunt u contact opnemen met secondheaven.nl